Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

Duševno zdravje za mlade

Duševno zdravje za mlade

ZAKLJUČENO


Delavnice o duševnem zdravju za dijake


Opis aktivnosti:

Izvedba delavnic med dijaki srednjih šol na Jesenicah. Delavnice so v sodelovanju visokošolske učiteljice izvedle študentke: Snežana Radič, Vesna Peterc, Anja Stenovec, Tadeja Pfajfar in Urša Matoh.

 

V mesecu januarju 2016 sta bili izvedeni 2 delavnici na Gimnaziji Jesenice, v okviru predmeta Zdravstvena vzgoja.

V februarju 2016 so bile izvedene 3 delavnice za 3. letnike dijakov Srednje zdravstvene šole na Jesenicah.

Skupno je bilo v delavnice vključenih več kot 100 dijakov (razredi so bili veliki od 24 do 30 dijakov).

 

Posamezna delavnica je potekala dve šolski uri, z uvodno predstavitvijo projekta Anima Sana. Sledila je predstavitev teoretičnih izhodišč duševnega zdravja mladostnikov. Teoretičnemu delu je sledila enourna diskusijska delavnica med študenti in dijaki.

Dijaki so bili z vsebino delavnic deloma že seznanjeni, pozitivno pa so ocenili izvedbo delavnic. Predvsem so bili zadovoljni z izvedbo diskusijske delavnice s študentkami, kjer so se pogovarjali o temi duševnega zdravja mladostnikov in težavah.

 


Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.