Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

Programi usposabljanj za strokovne delavceV sklopu projekta smo oblikovali in vzpostavili posebne modele usposabljanj/izobraževanj za strokovne delavce, ki delajo s ciljnimi ranljivimi skupinami (pedagoški, socialnih, zdravstveni delavci, policisti in gasilci).

Namen usposabljanj je bil dvojen. Na eni strani so se sodelujoči učili in osredotočali na to, kako lažje prenašati velike čustvene in delovne obremenitve, na drugi strani pa so se posvetili dvigu njihovega znanja s področja osnovnega ravnanja s ciljnimi skupinami in »screeninga«, na podlagi  katerega bodo lahko posameznike usmerjali na ustrezne institucije.


V sklop projekta načrtujemo:

-          oblikovanje programov usposabljanj za zdravstvene delavce in pilotno izvedbo

-          oblikovanje programov usposabljanj za socialne delavce in pilotno izvedbo

-          oblikovanje programov usposabljanj za študente zdravstvene nege in pilotno izvedbo

-          prenos programov na druge institucije
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.