Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja
Uspešno izvedeni delavnici
18. oktober 2019
16. in 17. oktobra smo izvedli delavnici z naslovom TEŽAVE: PREKLETSTVO ALI BLAGOSLOV.
preberi »

KONTAKT

Koordinacija projekta

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Urška Luks, vodja projekta ANIMA SANA

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Telefon: 04 581 34 17
E-pošta: urska.luks@ragor.si
www.animasana.si

NORWAY GRANTS - povezava

ANIMA SANA

Poudarek projekta ANIMA SANA je na izboljšanju preventivnih storitev na področju duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe na tem področju.

V okviru projekta si prizadevamo za ohranitev dostopnosti storitev na področju duševnega zdravja, ki so bile vzpostavljene v sklopu projekta, ki se je izvajal med 20.3.2015 in 30.4.2016 v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Od maja 2016 naprej projekt sofinancirajo občine Zgornje Gorenjske- Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica in Občina Žirovnica.

V omejenem obsegu še vedno deluje brezplačna psihoterapevtska svetovalnica, za širšo populacijo pa organiziramo tudi različne promocijske delavnice na temo krepitve duševnega zdravja.  


Več informacij o projektu:

FB profil: Projekt ANIMA SANA

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Urška Luks e-mail: urska.luks@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 17


***


Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja


V okviru projekta ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja bo na območju zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnih pisarn, kjer bodo posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Odgovore, kako bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje, bodo posamezniki lahko pridobili osebno, preko vzpostavljene spletne strani ali tedenske radijske kontaktne oddaje. Z analizo trenutnih razmer na področju duševnega zdravja na obravnavanem območju bomo izpostavili ciljne skupine, ki so najbolj podvržene možnostim razvoja duševnih motenj (npr. brezposelni, ostareli,…), ter zanje razvili, oblikovali in prilagodili posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic. Oblikovali in vzpostavili bomo tudi programe usposabljanj za različne skupine strokovnih delavcev, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, s čimer bomo zagotovili dvig njihovega znanja in veščin s področja duševnega zdravja. Na ta način želimo poskrbeti za preventivne ukrepe in zgodnje diagnosticiranje potencialnih težav na področju duševnega zdravja.

Reševanjem tovrstnih težav v zgodnji fazi bo pripomoglo k manjšemu zatekanju k različnim odvisnostim, k manjšemu številu obolelih, h krajšim čakalnim vrstam in boljšemu duševnemu zdravju družbe na splošno. Čustvene in duševne težave navadno postanejo nevzdržne in nevarne posebej takrat, ko posameznik izgubi tudi materialno varnost. Projekt bo tako omogočil lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi. Z oblikovanjem in pripravo promocijskih gradiv (brošure, video-oglasi, spletne strani, radijske oddaje) bomo skrbeli za promocijo dobrega duševnega zdravja ter ljudem omogočili odprtost, hitro reševanje morebitnih težav in vključevanje v preventivne programe. V okviru projekta bomo zagotovili povezovanje in sodelovanje različnih institucij, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami (psihiatrija, centri za socialno delo, zdravstveni delavci, zavodi za zaposlovanje,…) ter na ta način poskrbeli za kar najbolj celovit pristop k iskanju rešitev.

Nosilec projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Kot projektni partnerji v projektu sodelujejo še:

  • Pot svetlobe društvo za razširitev zavesti,
  • Psihiatrična bolnišnica Begunje,
  • Fakulteta za zdravstvo Jesenice in
  • Skupnost centrov za socialno delo.

Sofinanciranje:
Projekt je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.
Projekt sofinancirajo tudi Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Radovljica in Občina Žirovnica

Dodatne informacije:

Urška Luks, vodja projekta ANIMA SANA

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 34 17

E-pošta: urska.zeleznikar@ragor.si

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.