Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

KONTAKT

Koordinacija projekta

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Urška Luks, vodja projekta ANIMA SANA

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Telefon: 04 581 34 17
E-pošta: urska.luks@ragor.si
www.animasana.si

NORWAY GRANTS - povezava

Programi za zdravstvene delavce


Strokovno srečanje zdravnikov - SVOJCI BOLNIKOV Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI


Organizacija: Psihiatrična bolnišnica Begunje


Termin
: 20. november 2015Strokovno usposabljanje OBVLADOVANJE ANKSIOZNOSTI


Organizacija: Psihiatrična bolnišnica Begunje


Termin
: 26. 2.2016

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.