Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

Preventivni programi za širše ciljne skupine

 

 

V sklopu aktivnosti pod nazivom Preventivni programi za širše ciljne skupine smo pripravili analizo trenutnih razmer na področju duševnega zdravja na zgornjem Gorenjskem ter na podlagi rezultatov opredelili glavne kritične ciljne skupine.

Za prepoznane ciljne skupine smo razvili, oblikovali in prilagodili posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic. Namen delavnic je bil med drugim spoznavanje sodelujočih, da v stiski niso sami, da vedno obstaja rešitev in da zadrževanje težav v sebi ni zdravo. Z izvedbo delavnic smo poskrbeli za širše ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja in prve preventivne ukrepe, ki bodo pripomogli k manjšim nadaljnjim obolenjem in hitrejšemu reševanju nakopičenih težav.

V okviru delovnega sklopa smo skrbeli tudi za širšo promocijo pomena duševnega zdravja z oblikovanjem informacijskih brošur in pripravo video-oglasa.BROŠURA

Brošuro Poskrbite za svoje duševno zdravje, naredite prvi korak pravočasno! si lahko ogledate na tej povezavi.

Video


Analize na temo duševnega zdravja

 

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v sklopu projekta ANIMA SANA pripravila analizi z naslovom

  • ANALIZA STANJA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA – RANLJIVE SKUPINE in 
  • DUŠEVNO ZDRAVJE IN ODNOS DO OSEB Z DUŠEVNIMI BOLEZNIMI PRI ZAPOSLENIH V ZGORNJI GORENJSKI REGIJI – RAZISKOVALNO POROČILO.

 

Analizi si nahajata na tej povezavi.
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.