Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

KONTAKT

Koordinacija projekta

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Urška Luks, vodja projekta ANIMA SANA

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Telefon: 04 581 34 17
E-pošta: urska.luks@ragor.si
www.animasana.si

NORWAY GRANTS - povezava

Financiranje projekta


Izvedbo projekta ANIMA SANA od 1.5.2016 naprej omogočajo in financirajo:

  • Občina Bled,
  • Občina Bohinj,
  • Občina Gorje,
  • Občina Kranjska Gora,
  • Občina Jesenice,
  • Občina Radovljica in
  • Občina Žirovnica.

 

              Projekt ANIMA SANA je bil med 20. 3. 2015 in 30. 4. 2016 financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (95%).

Projekt so delno sofinancirale tudi Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Radovljica in Občina Žirovnica (5%).

 

 


 

              


Projekt ANIMA SANA je v letu 2016 prejel tudi donatorska sredstva s strani Zavarovalnice Vzajemna.

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.