Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

KONTAKT

Koordinacija projekta

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Urška Luks, vodja projekta ANIMA SANA

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Telefon: 04 581 34 17
E-pošta: urska.luks@ragor.si
www.animasana.si

NORWAY GRANTS - povezava

Financiranje projekta


Izvedbo projekta ANIMA SANA od 1.5.2016 naprej omogočajo in financirajo Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Radovljica in Občina Žirovnica.

 

              Projekt ANIMA SANA je bil med 20. 3. 2015 in 30. 4. 2016 financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (95%).

Projekt so delno sofinancirale tudi Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Radovljica in Občina Žirovnica (5%).

 

 


 

              


Projekt ANIMA SANA je v letu 2016 prejel tudi donatorska sredstva s strani Zavarovalnice Vzajemna.

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.